Tůně na Klíčovském potoce (Praha)

Staráme se o potůčky a mokřady - přidejte se k nám.

Vydry - klíčový indikátor zdravých řek.

Projekt na jejich podporu skončil na 2. místě v celosvětové konkurenci (Kategorie outdoor ). Díky za Vaše hlasy

Firemní teambuilding s hlubším smyslem

Máte chuť s Vaší firmou udělat něco pro přírodu? Rádi Vám to zprostředkujeme

Děti - nejlepší patroni potoků

Hledáte činnost pro školní tým nebo zájmový kroužek - pomůžeme Vám s revitalizací vašeho potoka.

 

Před bleskovou povodní ochrání obce zdravá krajina

Tisková zpráva Koalice pro řeky ze dne 7. srpna 2014
PRAHA - Za bleskové povodně, jichž jsme svědky v posledních dnech, může nezdravý stav krajiny. Nejvíce se projevuje právě při silných deštích, kdy se koryty toků může valit až stonásobně více vody. Náprava přitom nemusí být vždy složitá ani drahá.

více >>

Patronáty nad vodními toky pomáhají vydrám i lidem

Tisková zpráva Koalice pro řeky a asociace Zelený kruh ze dne 25. března 2014
Koalice pro řeky přivádí do České republiky „patronáty nad potoky“, které podporují přirozenou obnovu drobných vodních toků. Zdravé potoky a říčky jsou klíčovými prvky pro schopnost krajiny hospodařit s vodou. Patronáty představují novou formu spolupráce dobrovolnických skupin se správci toku, vodohospodáři a odborníky na ochranu přírody. Prostřednictvím drobných svépomocných zásahů, jež mohou pod odborným vedením provádět i laici, lze nastartovat samočinný proces zlepšování stavu koryta toku. Potoky a říčky tak opět získají zátočiny, tichá i dynamičtější místa, tůňky i peřeje, a díky tomu znovu ožijí. Velkým impulzem pro rozvoj patronátů může být úspěch projektu Vydří řeky v soutěži evropské asociace outdoorových firem (EOCA).

více >>

Dobrovolníci zahájí revitalizaci potoka

3. 6. 2014

V sobotu 7. 6. 2014 zahájí dobrovolníci patronátní akci v obci Řásná na Vysočině akcí s názvem "Potykat si s netykavkou". Je to jedna z akcí dlouhodobé péče o přítok Telečského potoka formou patronátu. Akce, která se koná pod hlavičkou Koalice pro řeky, je součástí propagace tzv. patronátů nad potoky.

více >>